Support
4lifesecret2u
089-666-8095 , 062296361
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ระบบภูมิคุ้มกัน

วันที่: 01-12-2012

 

 

 

 

 

 

 

 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงสรุปได้คือ

 

 

 

 

 ระบบภูมิคุ้ม 

 

 

 

 

 

 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจระบบป้องกันภัยได้ดีขึ้น ขอนำเสนอดังนี้  ธรรมชาติได้ออกแบบระบบป้องกันภัยให้เราได้อย่างดี  การป้องกันภัยจากภายนอกด่านแรก  คือ ผิวหนังและเยื่อบุต่างๆ ไว้คลุมร่างกายปกป้องอันตรายที่อาจมีที่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว  ผิวหนังมีพื้นที่ประมาณ 2 ตรม. ส่วนเยื้อบุทางเดินอาหาร  ทางเดินหายใจ และเยื่อบุอวัยวะอื่นๆ ที่ติดต่อกับภายนอก มีเนื้อที่ 400  ตร.. นี่คือ ปราการด่านแรกของเรา  แต่เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมหรือผู้บุกรุกผ่านด่านนี้เข้ามาสู่ตัวได้แล้ว  ร่างกายก็จะใช้ระบบภูมิคุ้มกัน ( Immune System) ไว้ป้องกัน ประกอบด้วย

 

 

1.ระบบภูมิคุ้มกันที่ติดมากับตัว(Innate Immune System) ประกอบด้วยเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ไหลลาดตระเวนเวียนไปทั่วร่างกาย  นอกจากนี้ยังมีเซลล์เพชฌฆาต( Natural Killer Cells หรือ NK Cells) ที่จะไปทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่ล่วงล้ำเข้ามา เซลล์เพชรฆาตจะไปบังคับให้เซลล์มะเร็งฆ่าตัวตาย

 

2.ระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการปรับตัว(Adaptive Immune System) เป็นระบบที่ทำงานเฉพาะกรณี  เมื่อเชื้อโรค-สิ่งแปลกปลอมที่ถูกขจัดโดยด่านแรกๆส่วนใหญ่ได้ 99% แล้วที่เหลือร่างกายจะใช้ระบบนี้จัดการโดยสร้างสารภูมิคุ้มกัน  ที่เรียกแอนติบอดี้(Antibody) ซึ่งเป็นโปรตีนที่เรียกว่าอีมูนโนโกลบูลิน(Immunoglobuolin) ทำหน้าที่ไปจับและทำลายสิ่งแปลกปลอม  ภูมิคุ้มกันระบบนี้มีองค์ประกอบส่วนใหญ่คือระบบน้ำเหลือง(Lymphatic System) นั่นเอง  ซึ่งประกอบด้วยต่อมน้ำเหลืองกระจายไปทั่วร่างกาย  : ทอนซิล  แอตตินอยด์  ม้าม  เยื่อน้ำเหลืองภายในลำไส้เล็ก(Peyer’sPatch)เชื้อโรคต่างๆ สิ่งแปลกปลอมต่างๆเช่น สารมีพิษ  เซลล์มะเร็ง  เซลล์ที่ตาย  หรือไขมันที่ถูกออกซิไดซ์(Ox-LDL) และอื่นๆ ที่ร่างกายตีค่าว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ต้องขจัด  ร่างกายก็เข้าไปจัดการด้วยระบบป้องกันภัย  ซึ่งเป็นระบบใหญ่โดยรวม  และด้วยระบบภูมิคุ้มกันที่ทำหน้าที่ละเอียดลงไปอีก  ทั้งหมดก็เพื่อปกป้องเราให้ชีวิตดำเนินไปด้วยดี  ช่วยรักษาชีวิตไว้ให้ดำเนินต่อไป  หากระบบป้องกันภัยมีประสิทธิภาพ  ร่างกายก็จะทรงสภาพ  ปราศจากโรค  เสริมสร้างความเยาว์และอายุยืนยาวให้เรา

 

 

 

ฉะนั้นเราจึงควรดูแลบำรุงรักษาระบบป้องกันภัยทั้งหมด  ตั้งแต่ปราการด่านแรก  และภูมิคุ้มกันทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบที่ติดมากับตัว ซึ่งทำงานอยู่ด้วยตลอดเวลา  และระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการปรับตัวให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำๆได้ โดยทั่วไป  เมื่อร่างกายของเรามีสุขภาพดี  สมบูรณ์  ระบบต่างๆ ก็จะดีตามไปด้วย  รวมทั้งระบบป้องกัน  ฉะนั้นในหลักการจึงมีความจำเป็นพื้นฐานที่เราต้องบำรุงดูแลรักษาให้ร่างกายมีสุขภาพดีก่อน  การจะเสริมเพิ่มให้ระบบป้องกันมีประสิทธิภาพดีขึ้น  ก็ง่ายที่จะทำด้วยพื้นฐานของชีวิตพร้องอยู่แล้ว

 

หลักการ การเสริมสร้างระบบป้องกันภัยให้แข็งแรง

 

 

 

 

1.       อาหารที่อุดมด้วยสารอาหารที่มีคุณค่านานาชนิด  สารเคมีจากพืชต่างๆ  วิตามิน  เกลือแร่  รวมทั้ง ไขมันจำเป็นและกรดอะมิโน

2.       น้ำที่มีคุณภาพ

3.       ได้รับเชื้อชูชีพ(Probiotics) โดยเฉพาะจากโยเกิร์ต ( Yogurt) เสมอ

4.       การบริหารกายที่เหมาะสม

5.       การบริหารจิตในบริบทต่างๆ

6.       ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ “ อายุแท้ไม่ใช่ตัวเลข

เขียนโดย ศ.นพ.เฉลียว  ปิยะชน

อาจารย์พิเศษคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

คุณรู้ไหมว่าหมอเก่งที่สุดคือใคร?

คำตอบคือระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานั่นเอง

 

 

 

 

ในแต่ละหน่วยของระบบป้องกันภัยนั้น  ประกอบด้วยเซลล์นานาชนิดจำนวนมาก  โดยพื้นฐานจึงควรบำรุงรักษาเซลล์เหล่านี้  หรือในภาพรวมก็คือเซลล์ทั่วไปหรือของร่างกายทั้งหมดนั่นเอง  ขณะเดียวกัน  เราก็บำรุงไปที่แต่ละองค์ประกอบของแต่ละระบบ  เช่นไปที่ระบบภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆหรือการบำรุงรักษาเยื่อน้ำเหลืองที่ผนังลำไส้เล็ก  เป็นต้น

 

 

 

 

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ อาหารเสริมจำเป็นต่อร่างกาย