Support
4lifesecret2u
089-666-8095 , 062296361
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

หนังสือ Physiscians’ Desk Reference(PDR)

วันที่: 01-12-2012

 

4ไล้ฟ์  ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ในหนังสือ Physiscians’ Desk Reference(PDR) ปี2012

                                                           

PDR  เป็เอกสารที่มีคุณค่ามากในสังคมกลุ่มบุคลลากรทางการแพทย์ PDR ถูกแจกจ่ายให้กับแพทย์จำนวน475,000 คนและหัวหน้าเภสัชกร 6,000 คน ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2012 นี้ PDR ลงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า  และรายงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ รวมทั้งสาระสำคัญของการศึกษาทางคลินิกหลายชิ้น  4ไล้ฟ์ถูกตีพิมพ์ใน PDR มาเป็นเวลามากกว่า 10 ปีแล้วนั้น ทำให้เกิดมาตรฐานทางด้านคุณภาพและความก้าวหน้าซึ่งยากที่คู่แข่งจะตามทัน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางการแพทย์ยอมรับและมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพและมีความจำเป็นสำหรับทุกๆคน ซึ่งตั้งแต่ปี ค.. 2003  ผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ได้ถูกบันทึกลงในหนังสือ PDR สำหรับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ใบสั่งยาของแพทย์ PDR เป็นเสมือนแนวทางให้กับแพทย์ซึ่งพบได้ในห้องทำงานของแพทย์ในโรงพยาบาล และร้านขายยาทั่วไปในสหรัฐอเมริกา

                                                           

 

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ อาหารเสริมจำเป็นต่อร่างกาย